ทดสอบคุณสมบัติของ น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ

ทดสอบจุดเยือกแข็งของ น้ำยาหล่อเย็น (Coolant)