ทดสอบคุณสมบัติของ น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ

ทดสอบการทนความร้อน และจุดเดือดของ น้ำยาหล่อเย็น (Coolant) ของหม้อน้ำรถยนต์