Friday, 29 September 2023

ประกันรถยนต์ชั้น1, 2+, 3+, 2 และ3 แตกต่างกันอย่างไร

ใครที่กำลังตัดสินใจเลือกทำประกันรถยนต์แต่ไม่แน่ใจว่าประกันรถยนต์แต่ละประเภทต่างกันอย่างไร เรามีสรุปความคุ้มครองคร่าวๆให้เข้าใจได้ง่ายดังนี้

ประกันรถยนต์ชั้น1
เป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่ได้รับความนิยมมากที่สุด การคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น1 นั้นคุ้มครองความเสียหายต่อยานพาหนะทั้งสองฝั่ง ว่าง่ายๆคือคุ้มครองทั้งรถเราและคู่กรณี(รถชนรถ) ประกันชั้น1 ยังคุ้มครองในกรณีที่เราไม่มีคู่กรณีด้วย อย่างเช่น ขับไปชนเสา ชนแบบไม่มีคู่กรณี เป็นต้น นอกจากนี้ยังคุ้มครองไปถึงการบาดเจ็บทางร่างกายคนขับ ผู้โดยสาร รถเสียหายจากไฟไหม้ รถโดนโจรกรรม รวมทั้งภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม รวมถึงครอบคลุมความเสียหายต่อกระจกรถยนต์ด้วย ประกันรถยนต์ชั้น1 ส่วนใหญ่จะรับรถที่ไม่เกิน 7 ปี *แต่ก็มีบางบริษัทประกันที่สร้างเงื่อนไขขึ้นใหม่เพื่อให้ครอบคลุมและรับรถที่เกิด 7 ปีได้

ประกันรถยนต์ชั้น2+
ความคุ้มครองจะคล้ายๆกับ ประกันรถชั้น1 แต่จะไม่คุ้มครองรถเราหากเกิดเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เช่น ขับรถไปชนเสา แต่ประกันรถยนต์ชั้น2+ จะได้ความคุ้มครองกรณีรถเกิดไฟไหม้ หรือรถโดนขโมย เข้าไปด้วย

ประกันรถยนต์ชั้น2
ความคุ้มครองก็จะคล้ายๆกับประกันชั้น2+ คุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคู่กรณี รวมถึงคุ้มครองรถเราสูญหาย และไฟไหม้ ส่วนกรณีการเกิดเหตุ รถชนรถ จะคุ้มครองแค่รถของคู่กรณี จะไม่คุ้มครองรถของเรา

ประกันรถยนต์ชั้น3+
คุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินคู่กรณีเหมือนกัน และในกรณีที่เกิดเหตุ รถชนรถ ประกันรถยนต์ชั้น3+ จะคุ้มครองทั้งรถเราและรถคู่กรณีด้วย แต่ประกันชั้น3+ จะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ และรถหาย

ประกันรถยนต์ชั้น3
คุ้มครองเฉพาะชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของคู่กรณี ส่วนรถหาย ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง ในกรณีที่รถชนรถจะคุ้มครองรถคู่กรณี แต่จะไม่คุ้มครองรถเรา

คลิกที่รูปเพื่อขยายดูภาพใหญ่
ประกันรถยนต์ชั้น1,2,2+,3,3+ ต่างกันอย่างไร