การ รัน-อิน รถใหม่ป้ายแดง

รถใหม่ป้ายแดง การรัน-อิน ถือเป็นการปรับสภาพของเครื่องยนต์ในระยะแรก