เคลือบสีรถ ประเภท Sealant wax ให้เงางาม ช่ำๆ (wet look)

ให้ เคลือบสีรถ ด้วย Sealant wax ทำให้เงางาม และดูช่ำๆ (wet look)