ทดสอบการเคลือบสีรถทิ้งไว้

ทดสอบ เคลือบสีรถทิ้งไว้ สามารถเช็ดออกได้เมื่อไหร่