เคลือบแก้ว (Glass Coating)

เคลือบแก้ว (Glass Coating) คืออะไร