Wednesday, 7 June 2023

เบอร์โทรสายด่วน สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

เบอร์โทรสายด่วนต่างๆ ควรเก็บไว้เผื่อจำเป็นจะต้องใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับ เวลาเดินทางหรือขับรถแล้วไปเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดก็จะได้มีข้อมูลเบอร์โทรแจ้งเหตุด่วนกัน มีประโยชน์และสำคัญเป็นอย่างมากครับ ปริ้นออกมาแล้วเอาไปย่อเก็บไว้ในรถ หรือนำแปะไว้ที่บ้านของตัวเอง โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่ก็จะดีมากๆสำหรับเบอร์โทรสายด่วนนี้ครับ ต้องขอบคุณเว็บกระปุกดอทคอมที่รวบรวมและอัพเดจไว้ตลอดด้วยครับ

♦เบอร์สายด่วนสำหรับ แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย♦

แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย โทร. 191

→ แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน โทร. 199

 ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146

สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร. 1192

กองปราบปราม โทร. 1195

อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ โทร. 1196

สายด่วนกรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน้ำ โทร. 1199

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  โทร. 02-241-2051

กรมควบคุมมลพิษ โทร. 1650

ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร. 02-298-2387, 086-130-2386

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784

♦สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน/กู้ชีพ/กู้ภัย

ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย โทร. 1300

ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356

หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร. 1554

ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร โทร. 1555

ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 192

♦สายด่วนบริการทางการแพทย์

สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์ โทร. 1165

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1330

ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 1367

สายด่วนสำนักงานตณะกรรมการอาหารและยา โทร. 1556

สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โทร. 02-251-0385, 02-251-0582, 02-252-6913

สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร. 1666

สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1667

♦สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129

การประปานครหลวง โทร. 1125

การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662

ชลประทานบริการประชาชน โทร. 1460

♦สายด่วนติดต่อหน่วยงานราชการ

ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111

วุฒิสภา โทร. 1102

กรมศุลกากร โทร. 1164

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร. 1166

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทร. 1171

ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182

สายด่วนประกันภัย โทร. 1186

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 1362

สายด่วนศาลปกครอง โทร. 1355

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โทร. 02-547-1806

กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385

สำนักงานประกันสังคม โทร. 1506

กรมการปกครอง สำนักทะเบียนราษฎร์ โทร. 1548

ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567

กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 1579

กระทรวงพลังงาน โทร. 02-129-3344

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน โทร. 02-140-7000

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672

ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา โทร. 1676

กรมการจัดหางาน โทร. 1694

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง โทร. 1689

กรมสรรพสามิต โทร. 1713

กระทรวงวัฒนธรรม โทร. 1765

♦สายด่วนติดต่อธนาคาร/สถาบันการเงิน

ธนาคารออมสิน โทร. 1115, 02-299-8000

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 1357, 02-265-3000

ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333, 02-645-5555

ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572

ธนาคารทหารไทย โทร. 1558

ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 1588

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) โทร. 1595

ธนาคารธนชาต โทร. 1770

ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โทร. 02-626-7777

ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02-645-9000

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555

♦สายด่วนสอบถามข้อมูลการขนส่ง

TAXI-RADIO โทร. 1681

ตำรวจทางหลวง โทร. 1193

ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร โทร. 1197

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1348

บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.

ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน) โทร. 1543

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543

กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584

ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586

การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690

บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร. 1126

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร. 1318

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย โทร. 02-545-3321

สำรองที่นั่ง การบินไทย โทร. 02-288-7000 (สำนักงานสีลม), 02-356-1111(สำนักงานหลานหลวง-ในประเทศ), 02-545-3691 (สำนักงานวิภาวดีฯ-ต่างประเทศ)

บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร. 1771

สหกรณ์แท็กซี่สยาม  โทร. 1661

แอร์พอร์ต ลิงค์ โทร. 02-131-5700 ต่อ 1301

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 02-132-1888

ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. 02-269-3191, 02-269-3199

แผนกสื่อสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. 02-269-3481, 02-269-3484

กรมการบินพลเรือน โทร. 02-286-0506, 02-286-0594

การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 02-621-8701

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT รถไฟใต้ดิน) โทร. 02-716-4044

♦สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามบริการโทรคมนาคม

TOT โทร. 1100

AIS โทร. 1175

TRUE โทร. 1331

DTAC โทร. 1678

♦สายด่วนบริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์

บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ BUG โทร. 1113

บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์  TOT โทร. 1133

บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง  โทร. 1188

♦สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ

สอบถามเวลามาตรฐานประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โทร. 02-577-5100

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร. 1545

สถานีวิทยุ จส.100 โทร. *1808 (ฟรี) หรือ 1137 (มีค่าบริการ)

สถานีวิทยุ สวพ.91 โทร. 1644

สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน โทร. 1677

สมาคมเสริมสร้างครอบครัว โทร. 1761

ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี โทร. 1192

ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร. 1359


บทความอื่นๆเกี่ยวกับรถ
[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”5″ tax_term=”10,40,110,64″ tax_operator=”0″ order=”asc” orderby=”rand”]