Friday, 29 September 2023

น้ำยาเคลือบสีรถ ดูยังไงว่าหมดอายุ?

น้ำยาเคลือบสีรถ ดูยังไงว่าหมดอายุแล้ว

หลายคนสงสัยว่าน้ำยา เคลือบสีรถ หรือแว็กซ์ เคลือบสีรถ นั้นมีวันหมดอายุไหม และถ้ามีจะเป็นลักษณะไหนที่บ่งบอกถึงการหมดอายุของน้ำยา เคลือบสีรถ ลองมาดูลักษณะของน้ำยา เคลือบสีรถ ที่หมดอายุกันครับ

  1. ถ้าเป็นประเภทแว็กซ์ ขี้ผึ้ง หรือสาร Canuba wax ที่สกัดมาจากธรรมชาติ จะมีลักษณะคืนตัวจากแว็กซ์แข็งกลายเป็นแว็กซ์ที่มีลักษณะเหลวใสๆ
  2. น้ำยา เคลือบสีรถ ที่หมดอายุจะมีกลิ่นที่ผิดไปจากเดิม ส่วนมากก็จะมีกลิ่นที่ฉุนและเหม็นขึ้น
  3. สีของเนื้อแว็กซ์ เคลือบสีรถ จะเปลี่ยนไปจากเดิม บางยี่ห้อเข้มขึ้น บางยี่ห้อก็ใสขึ้นเพราะน้ำยากำลังจะคืนตัว
  4. คุณสมบัติของแว็กซ์เวลานำมาเคลือบสีรถจะเห็นชัดว่าไม่เงางาม เคลือบสีรถแล้วไม่ยึดเกาะกับผิวสีรถเหมือนเดิม
  5. ในกรณีที่มีฉลากก็ให้สังเกตุดูวันหมดอายุของน้ำยา เคลือบสีรถ ยี่ห้อนั้นๆ ทั้งตอนซื้อและตอนที่เก็บไว้นานจนลืมด้วยครับ

น้ำยาเคลือบสีรถ ดูยังไงว่าหมดอายุแล้ว

ลองสังเกตุดูตาม 5 ข้อ ข้างต้น ถ้าหากสงสัยว่าน้ำยา เคลือบสีรถ เราหมดอายุก็ไม่ควรใช้ครับ เพราะสารเคมีบางตัวเวลาหมดอายุแล้วก็จะไม่มีคุณสมบัติใดๆเลย ดีไม่ดีอาจจะทำปฏิกิริยาไม่ดีต่อสีรถเราอีก และโดยปกติถ้าหากเปิดน้ำยา เคลือบสีรถ ใช้อายุการใช้งานก็จะอยู่ได้ประมาณ 5 ปีโดยประมาณครับ ก็ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาหลังจากเปิดน้ำยาใช้แล้ว สภาพแวดล้อมที่เก็บน้ำยา เคลือบสีรถ ก็สำคัญ เก็บน้ำยา เคลือบสีรถ ในที่อับชื้นไหม? อบหรือร้อนไหม? เก็บในที่ๆโดนแสงแดดโดยตรงไหม? อื่นๆอีกมากมายเหล่านี้ก็จะทำให้น้ำยา เคลือบสีรถ นั้นหมดอายุได้เร็วกว่าปกติ แต่ในกรณีที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานเลย และเก็บรักษาดีๆก็อาจจะอยู่ได้เป็น 10 ปี เลยนะครับ