ใกล้ถึงช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ส่วนใหญ่เดินทางโดยขับรถยนต์ส่วนตัวกลับบ้านที่ต่างจังหวัด หรือบางครอบครัวขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัด ช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ต้องเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าเอาไว้ก่อน ว่าง่ายๆวางแผนซักนิดเตรียมดูอู่ซ่อมรถแถวจังหวัดที่จะไปไว้บ้าง และมีเวลาก็โทรเช็คอู่นั้นๆว่าช่วงสงกรานต์ ปิดหรือเปิดบริการหรือเปล่า?