ความแตกต่างของน้ำยาเคลือบสีรถจากธรรมชาติ กับ สารสังเคราะห์

สาร คาร์นูบาร์ (Carnuaba) ที่ใช้สำหรับเคลิอบสีรถ