ข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ รถใหม่ป้ายแดง เปิดตัวรถยนต์ รับมือกับรถในการเปิด AEC