Wednesday, 7 June 2023

ภาพบรรยากาศการออกบูทของ Mazda ที่ประเทศพม่า

ภาพบรรยากาศการออกบูทของ Mazda ที่ประเทศพม่า ในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ส่วนไฮไลท์ภายในงานจะอยู่ที่รุ่น Mazda CX-5 Skyactive Technology ซึ่งคนพม่าให้ความสนใจมาก ยอดขายนั้นก็ถล่มถลายไม่แพ้ Mazda 3 เลย

ภาพบรรยากาศการออกบูทของ Mazda ที่ประเทศพม่า

ภาพบรรยากาศการออกบูทของ Mazda ที่ประเทศพม่า

ภาพบรรยากาศการออกบูทของ Mazda ที่ประเทศพม่า

ภาพบรรยากาศการออกบูทของ Mazda ที่ประเทศพม่า

ภาพบรรยากาศการออกบูทของ Mazda ที่ประเทศพม่า

ภาพบรรยากาศการออกบูทของ Mazda ที่ประเทศพม่า

ภาพบรรยากาศการออกบูทของ Mazda ที่ประเทศพม่า