เบนซ์เปิดตัวโชว์รูมใหม่ในพม่า

เปิดตัวโชว์รูมเบนซ์ที่มันฑะเลย์ ประเทศพม่า