คาร์แคร์ Archive

คาร์แคร์ ข้างถนน!!

ถ้าพูดถึงคาร์แคร์ เราจะนึกถึงรูปแบบที่เป็นลักษณะร้าน หรือศูนย์บริการล้างรถ เคลือบสีรถ ขัดสีรถ ฯลฯ  แต่สำหรับพม่าประเทศเพื่อนบ้านของเรา จะมีบริการล้างรถ เคลือบสีรถ ให้เห็นอยู่ตามข้างทางเป็นจำนวนมาก

จับตาตลาดคาร์แคร์ ขัดสีรถ เคลือบสีรถ ในพม่า

ในปัจจุบันประเทศพม่ามีการเติมโตของเศรฐกิจอย่างรวดเร็ว เพียงแค่ไม่กี่ปีในการเปิดประเทศ มีนักลงทุนต่างๆเข้าไปทำธุรกิจอย่างมากมาย หนึ่งในธุรกิจที่กำลังเติมโตอย่างมากคือธุกิจคาร์แคร์ ขัดสีรถ เคลือบสีรถ คนพม่าจะนิยมการล้างรถ ขัดเคลือบสีรถมาก แม้กระทั้งข้างทางก็ยังมีบริการรับล้างรถ และเคลือบสีรถ ราคาก็จะถูกกว่าล้างรถตามร้านพอสมควร