ไม่ว่าจะ เคลือบสีรถ ด้วยตัวเอง หรือ ให้ทางร้านคาร์แคร์ ที่บริการ เคลือบสีรถ ให้ ก็แล้วแต่เราจะสะดวกแบบไหน แต่ถ้าเราเคลือบสีรถเองก็ให้เลือกซื้อแว็กซ์เคลือบสีรถที่มีคุณภาพมาใช้ ถ้าไปร้านที่ให้บริการ เคลือบสีรถ ก็เลือกร้านที่ดูแลรถของคุณเหมือนกับที่คุณรักหน่อย ไม่ใช่เคลือบให้เสร็จๆไปโดยไม่แคร์ว่าจะเป็นแค่รถลูกค้า ถ้าหากมีเวลาผมแนะนะให้เราล้างรถ แล้วทำการลงแว็กซ์ เคลือบสีรถ ด้วยตัวเราเองดีกว่า เพราะไม่มีใครรักรถของเราเท่าตัวเรา อีกอย่างคือ เป็นการออกกำลังกายไปอีกทางนึงด้วยนะครับ