สำหรับคนที่มีรถมักจะต้องมีอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ในกรณีฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็น ไขควง, แม่แรง, สายจั้มแบตเตอร์รี่, สายลากจูง, ถังดับเพลิง ฯลฯ แต่ยังมีอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นมากๆสำหรับคนมีรถ โดยเฉพาะคุณผู้หญิงครับ