ก่อนการขัดสีรถยนต์ หรือเคลือบสีรถ เราต้องตรวจสอบอุปกรณ์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องขัดสีรถที่นิยมใช้เป็นลักษณะของขนแกะ ในบางร้านอาจจะนำเครื่องขัดขนแกะมาใช้เป็นเครื่องช่วยในการเคลือบสีรถเลย ส่วนการทำความสะอาดเครื่องขัดสีรถที่เป็นขนแกะก็มีเทคนิคง่ายๆ คือ