การ เคลือบสีรถ นั้น ไม่แนะนำให้เคลือบกลางแดดนะครับ น้ำยา เคลือบสีรถ ในท้องตลาดส่วนมากก็จะไม่แนะนำให้ลงแว็กซ์เคลือบสีรถกลางแดดอยู่แล้ว เพราะความร้อนจากแสงแดดจะทำให้แว็กซ์แข็งตัวอย่างรวดเร็ว โดยที่ยังไม่ทันได้ไปทำปฏิกิริยากับผิวสีรถเลย