หลังจากที่ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีในย่างกุ้ง ประเทศพม่า Mercedes-benz ก็ได้มีการขยายตลาดสู่เมืองมัณฑะเลย์เป็นที่เรียบร้อยเมื่อต้นปี 2015 ที่ผ่านมา