แว๊กซ์เคลือบสีรถ Archive

ไม่ควร เคลือบสีรถ กลางแดด!

การ เคลือบสีรถ นั้น ไม่แนะนำให้เคลือบกลางแดดนะครับ น้ำยา เคลือบสีรถ ในท้องตลาดส่วนมากก็จะไม่แนะนำให้ลงแว็กซ์เคลือบสีรถกลางแดดอยู่แล้ว เพราะความร้อนจากแสงแดดจะทำให้แว็กซ์แข็งตัวอย่างรวดเร็ว โดยที่ยังไม่ทันได้ไปทำปฏิกิริยากับผิวสีรถเลย

รีวิว เคลือบสีรถด้วย Turtle wax super hard shell

ทดสอบการ เคลือบสีรถ ของ Turtle wax super hard shell ผลิตภัณฑ์ของ USA ด้วยรถ Nissan NV สีแดงช่วงฝากระโปรงหน้า แบ่งพื้นที่การเคลือบสีรถด้วยเทปจะได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนทั้งก่อนและหลังการเคลือบสีรถ