ในปัจจุบันประเทศพม่ามีการเติมโตของเศรฐกิจอย่างรวดเร็ว เพียงแค่ไม่กี่ปีในการเปิดประเทศ มีนักลงทุนต่างๆเข้าไปทำธุรกิจอย่างมากมาย หนึ่งในธุรกิจที่กำลังเติมโตอย่างมากคือธุกิจคาร์แคร์ ขัดสีรถ เคลือบสีรถ คนพม่าจะนิยมการล้างรถ ขัดเคลือบสีรถมาก แม้กระทั้งข้างทางก็ยังมีบริการรับล้างรถ และเคลือบสีรถ ราคาก็จะถูกกว่าล้างรถตามร้านพอสมควร